Zenger Group Installs New Speedmaster XL 106 Perfector

(From left to right) Zenger Group owners John Zenger, Joe Zenger and Steve Zenger.