AGI’s Christopher Smith to Present Keynote Address at GOA 2012