Heidelberg to Focus on HEI Flexibility, Hybrid Workflows at GRAPH EXPO 2012